КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЦЕНТРАЛИ : 

 

 

 FS 5100 - Конвенционална пожароизвестителна централа,  производство на УниПОС. Базова конфигурация – 2 пожароизвестителни линии, 4 логически       зони, 2 контролируеми изхода, 2 релейни изхода за пожар,   1 релеен изход за повреда, часовник, енергонезависим архив на събитията, течнокристален дисплей 1 Х 16. Възможност за разширение до 5 лини, 10 логически зони, 5 релейни изхода за пожар  или до 8 линии,         16 логически зони, 5 релейни изхода за пожар. Настройка на параметрите и програмиране чрез вградена клавиатура на мястото на приложение.

 

ИСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПАСПОРТ   

 

 

 

FS 5200 - Конвенционална пожароизвестителна централа,  производство на УниПОС. Базова конфигурация – 8 пожароизвестителни линии, 16 логически зони, 1 контролируем изход, 2 релейни изхода за пожар, 1 релеен изход за повреда, часовник, енергонезависим архив на събитията, течнокристален дисплей 4 Х 20. Възможност за разширение до 32 лини, 60 логически зони, 20 релейни изхода за пожар. Настройка на параметрите и програмиране чрез вградена клавиатура на мястото на приложение.

 

ИСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПАСПОРТ

 

 

 

 

 


FS 4000 
- Конвенционална пожароизвестителна централа, предназначена за работа с конвенциионални автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата има изходи за добавяне на външни изпълнителни устройства. 

Централата се доставя в няколко варианта: 

  • FS 4000/2 - С 2 пожароизвестителни линии
  • FS 4000/4 - С 4 пожароизвестителни линии
  • FS 4000/6 - С 6 пожароизвестителни линии
  • FS 4000/8 - С 8 пожароизвестителни линии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенционална централа Kentec Sigma

 

 

 

 

 

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДАТЧИЦИ И ОСНОВИ:

 

 

 

 

Основа за конвенционалeн датчик - Unipos

 

 

 

 

 

 

Основа за конвенционален датчик -Hochiki

 

 

 

 

 

 

 Оптично- димен пожароизвестител Unipos, серия 8000

 

 

 

 

 

 

 

Термичен пожароизвестител Unipos, серия 8000

 

 

 

 

 

 

Комбиниран оптично- димен с термичен пожароизвестител Unipos, серия 8000

 

 

 

  

 

 

 Оптично- димен датчик Hochiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термичен датчик Hochiki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръчен пожароизвестител Hochiki

 

 

 

 

 

 

 

 Ръчен пожароизвестител Global Fire

 

 

 

 

 

 

 

SPC-ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRA- ET