Kentec Synchro AS

 • Гъвкав контролен панел, който поддържа няколко отворени протокола за комуникация, съвместими със съществуващата технология на Synchro панелите, наличен с един или два кръга.Базирана е на водеща микропроцесорна технология, предоставяща гъвкав контрол, интеграция и надеждност на системата.
 • Hochiki, Apollo и Argus Vega протоколи.
 • Подходящ за малки до средни по размер пожароизвестителни инсталации.
 • Възможност за разширение и свързване в мрежа към по-голяма система за охрана на големи площи.
 • Чрез големият си графичен дисплей, удобно оформените бутони и индикатори, Synchro панелът е лесен за въвеждане в експлоатация и интуитивен за потребителите

 

 

Kentec Synchro

 • Предлага се с 2,4,6 и 8 кръга, като включва в себе си всичките удобства на на Synchro AS панелите.
 • Микропроцесорна технология, предоставяща гъвкав контрол и екстремна интеграция.,
 • Synchro панелите се използват както за най- малките, така и за най- сложните пожарни инсталации. Напълно интегрираната и сигурна мрежа предоставя интелигентен интерфейс за сграден контрол.
 • Големият графичен дисплей осигурява предоставянето на информацията на разбираем език с детайлна помощ, чрез натискането на съответният бутон.

 

 

 

 

 

Адресируема централа Unipos IFS7002

 • 1 пожароизвестителен кръг
 • 2 Контролируеми изхода
 • 1 релеен изход за пожар
 • 1 програмируем релеен изход за пожар
 • 1 релеен изход за повреди
 • 64 пожароизвестителни зони
 • До 60 адресни устройства в зона
 • 125 пожароизвестители в кръг

 

 

 

Адресируема централа Unipos IFS7002

 • 2 пожароизвестителни кръга
 • 1 силов кръг- за управление на сирени и изпълнителни устройства
 • До 125 адресируеми устройства в 1 кръг
 • До 250 пожароизвестителни зони
 • До 60 адресируеми ескройства в една зона
 • До 30 адресируеми устройства в едно разклонение на кръга
 • RS 232 или RS 485 сериен интерфейс

 

 

 

Адресируема централа Unipos IFS7002

 • 4 пожароизвестителни кръга
 • 1 силов контур за управление на сирени и изпълнителни устройства
 • 2 контролируеми изхода
 • 1 релеен изход за пожар
 • 1 релеен програмируем изход за пожар първа и втора степен
 • 1 релеен изход за повреди
 • До пожароизвестителни 500 зони
 • До 60 пожароизвестителя в зона
 • До 125 пожароизвестителя в кръг

 

 

 

 

 

 

Hochiki YBN-R/3

Основа за адресируеми датчици Hochiki

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki YBN-R-3 (SCI)

Основа за адресируеми датчици Hochiki с вграден изолатор за късо съединение 

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki YBN-R/3 RED 

Основа за адресируема сирена Hochiki

 

 

 

 

 

 

Hochiki ALG-EN

Адресируем аналогов оптично- димен датчик

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki ACB-E

Адресируем аналогов термичен датчик

 

 

 

 

 

 

Hochiki ACA-E

Адресируем аналогов комбиниран оптично-димен с термичен датчик.

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki HCP-E Manuall Callpoint

Адресируем аналогов ръчен датчик

с опция за вграден изолатор за късо съединение

 

 

 

 

 

Hochiki HCP-E/Y Manuall Callpoint

Адресируем аналогов ръчен датчик - жълт

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki CHQ-WSB

Адресируема аналогова сирена

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki CHQ-WS2 (WHT)

Адресируема аналогова сирена - бяла

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki YBO-BSB

Аналогова адресируема базова сирена

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki CHQ-SZM

Позволява присъедниняване към адресируемата система на до 6 конвенционални датчика в една зона.

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki CHQ-DZM

Адресируем контролер за присъединяване на конвенционални датчици в адресируемата система. Възможност за добавяне на до 60 конвенционални датчика в две зони.(до 30 датчика в една зона)

 

 

 

 

 

 

 

 Hochiki CHQ-DIM

Адресируем контролер с  две входни зони за следене на състоянието на гасителни инсталации, захранващо оборудване и матнит-контакти за врати.

 

 

 

 

 

 

 

Hochiki CHQ-DRC

Адресируем контролер, предоставящ две програмируеми релета за управление на различно оборудване, а входът му може да следи  за повреда в захранването или главна повреда.

 

 

 

 

 

CHQ-B

 

Hochiki CHQ-B  - Адресируем звуков контролер, производство на HOCHIKI . Работен диапазон от 17V до 41 V. Изисква външно захранване. Заема контурен адрес. Контролируеми изходи за две групи конвенционални сирени. Използва се за включване на конвенционални светлинно звукови сигнализатори към адресируем контур.

 

 

 

 

 

 

CHQ- MZ

 

CHQ-MZ - Адресируем контролер за една линия с конвенционални датчици, производство на HOCHIKI . Работен диапазон от 17V до 41 V. Захранва се от контура. Заема контурен адрес. Максимален брой на датчиците – 6.  Сертификат  по LPCB. Използва се за включване на конвенционални пожароизвестителни датчици към адресируем контур.