Услуги предлагани от МСМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД


ПРОЕКТИРАНЕ НА СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА:

  • ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
  • ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ – ОБЕМНО ГАСЕНЕ
  • ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ
  • ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
  • ОПОВЕСТИТЕЛНИ И ОЗВУЧИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ГАЗСИГНАЛИЗАТОРНИ ИНСТАЛАЦИИ
  • ОТДИМИТЕЛНИ ЛЮКОВЕ