MСМ ИНЖЕНЕРИНГ е фирма със седалище гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски" №9 и е създадена през 1996 г. от Стефан Стефанов и Атанас Меретев, използвайки над 20-годишния  си опит, знания и професионализъм в проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи.

В тази област днес фирмата е една от водещите български компании в региона. Ние предлагаме на клиентите си:

  • Проектиране на пожароизвестителни инсталации, пожарогасителни инсталации с обемно газово гасене, газсигнализаторни инсталации, системи за видеонаблюдение и оповестяване.
  • Изграждане на всички видове слаботокови инсталации на сгради и промишлени обекти.
  • Гаранционно и извънгаранционно обслужване

Стремежът на МСМ ИНЖЕНЕРИНГ е към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Благодарение на висококвалифицирания персонал ние можем да гарантираме на клиентите си:

  • Високо качество на предлаганите услуги
  • Стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени
  • Постоянен контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация