Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.01

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 3 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Режим ТЕСТ и РЕСЕТ
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с един газов сензор, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.Е.01

 

 • За монтаж на DIN шина
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 3 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Режим ТЕСТ и РЕСЕТ
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с един газов сензор, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.02

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 4 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с два газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.Е.02

 • За монтаж на DIN шина
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 4 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с два газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.03

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 5 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с три газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.04

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 6 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с четири газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

 

Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.05

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 6 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат

 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с 5 газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-220.L.06

 • За монтаж на лицев панел
 • 2 алармени нива със светлинна индикация
 • 6 релейни изхода
 • Автодиагностика на линията и сензора
 • Възможност за буферно захранване
 • ATEX сертификат 

Газсигнализиращата централа работи в комбинация с 6 газови сензора, разположен във взривоопасната зона. Самата централа се монтира извън контролираната среда. Комуникацията се извършва по четирипроводна линия.

 

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-ADR.L.08

 • 3 алармени нива със звукова и светлинна сигнализация
 • 12 релейни изхода
 • RS-485 интерфейс
 • автодиагностика на линията и сензора
 • енергонезависима памет
 • 2 свободно програмиреуми релета
 • часовник за астрономическо време
 • възможност за буфепно захранване
 • ATEX сертификат

Адресируемата газ-сигнализираща централа GA-ADR.L.08 контролира до 8 зони. Проектирана е да работи с газови сензори GS-ADR. При контрол на експлозивни газове, входните линии са със собствена защита и максималният брой сензори е 8. При контрол на токсични газове, към всяка входна линия може да се свържат до 4 адресируеми устройства.

 

 Газсигнализираща централа Gas Sense GA-ADR.L.16

 • 3 алармени нива със звукова и светлинна сигнализация
 • 22 релейни изхода
 • RS-485 интерфейс
 • автодиагностика на линията и сензора
 • енергонезависима памет
 • 2 свободно програмиреуми релета
 • часовник за астрономическо време
 • възможност за буфепно захранване
 • ATEX сертификат

 

Адресируемата газсигнализираща централа GA-ADR.L.08 контролира до 16 зони. Проектирана е да работи с газови сензори GS-ADR. При контрол на експлозивни газове, входните линии са със собствена защита и максималният брой сензори е 16. При контрол на токсични газове, към всяка входна линия може да се свържат до 3 адресируеми устройства.

 

 

Газов сензор Gas Sense GS-220.T

 • Вариант за измерване и контрол на над 20 вида газове
 • цифрови изходи
 • ниска консумация
 • автодиагностика
 • LED индикация
 • ATEX сертификат

Газовият сензор GS-220 е предназначен за измерване и контрол на експлозивни и токсични газове в атмосферния въздух. Монтира се на места, където се очаква изтичане или акумулиране на газове и изпарения. Приложим е в комбинация с газсигнализиращи централи от серията GA-220.

 

 

 

Газов сензор Gas Sense GS-220.P

 • Вариант за измерване и контрол на над 20 вида газове
 • цифрови изходи
 • ниска консумация
 • автодиагностика
 • LED индикация
 • ATEX сертификат 

Газовият сензор GS-220 е предназначен за измерване и контрол на експлозивни и токсични газове в атмосферния въздух. Монтира се на места, където се очаква изтичане или акумулиране на газове и изпарения. Приложим е в комбинация с газсигнализиращи централи от серията GA-220.

 

 

 

 Газов сензор Gas Sense GS-ADR.P

 • Варианти за измерване и контрол на над 60 вида газове
 • Цифрови, токов и RS-485 изходи
 • Две алармени нива
 • Два транзисторни изхода
 • Интерфейс RS-485
 • Автодиагностика
 • Степен на защита IP65
 • ATEX сертификат